vision logo orter mobil

Utbildningar & kurser

Vi på Vision HVB vill öka, och på sikt underlätta, förståelsen för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kurser och utbildningar för personer som kommer i kontakt med dessa unga i sin vardag. Här kan du ta del av vårt utbud.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och arbetsplatsförlagda utbildningar inom vård, utvärdering och ledarskap. 

Kontakta oss för mer information och offert.

Utbildningsansvarig: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hilmar Hilmarsson

27 februari
Behandlardag med
Hilmar Hilmarsson,

legitimerad psykolog, psykoterapeut, författare, en engagerad utbildare och föreläsare specialiserad inom emotionell intelligens, effektiva samtal, hantering av konflikter, att vända låsningar till lösningar. Vision HVB har ett mångårigt samarbete med Hilmar både som utbildare och handledare. Pris 1900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 15 februari

13 mars
ADADBooster 
Dagen vänder sig till er som har gått utbildningen men ännu inte blivit godkända intervjuare och till er som behöver fräscha upp kunskaperna samt till er som vill träffa andra ADAD användare, få feedback, nyheter och reptera. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr.     
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1 mars

14 mars
LAB - Låg Affektivt Bemötande
Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt och att ha förståelse om varför individen tar till problemskapande beteende. Hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, psykiska tillstånd, kraftig stress. Pris 950kr. 

Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 mars

10-11 april
FITBasic 
(Feedback Informed Treatment): En kurs i hur man praktiskt och med hjälp av feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. Kursledare är Niklas Waitong som har använt FIT sedan 2005. Pris 2900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 april

2-4 maj
ICCE’s Achieving Clinical Excellency Conference. “Becoming a more effective practioner - Come to be educated – leave inspired!“ i Östersund med bland annat Scott Miller, Anders K. Ericson, Bruce Wampold och Birgit Valla. Pris från 3450kr.
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 april

4-8 oktober
Relax, Recharge & Recreate with Yoga, ACT & Mindfullness på Amorgos i Grekland med Niklas och Karin Oscarsson. Här får du med hjälp av Yoga, Mindfullness, ACT och LiP lära dig att: stressa ner, lär känna dig själv, fokusera, blir bättre på att samtala. Pris 3450kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 september

Vi ger som vanligt 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB. Rabatten gäller tyvärr inte konferens och retreat.

VILL DU BLI BÄTTRE BEHANDLARE?

Då får du inte missa nästa års stora konferens i Östersund - Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference - den  2–4 maj 2018! 
Världseliten inom behandling, terapi, Deliberate Practice och behandlingsforskning kommer.

Bland talare finns Bruce Wampold, Scott D. Miller, Birgit Valla, K. Anders Ericsson, Daryl Chow,

Susanne Bargmann & Ulrik Elholm.

Läs mer på ace2018.se >