Utbildningar & kurser

Vi på Vision HVB vill öka, och på sikt underlätta, förståelsen för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kurser och utbildningar för personer som kommer i kontakt med dessa unga i sin vardag. Här kan du ta del av vårt utbud.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och arbetsplatsförlagda utbildningar inom vård, utvärdering och ledarskap. 

Kontakta oss för mer information och offert.

Utbildningsansvarig: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

12-13 september + uppföljning 7/11
ADAD intervjuarutbildning
ADolescent Assessment Dialogue är ett Amerikanskt system för; screening, utvärdering och utredning av ungdomar, anpassat av SiS till Svenska förhållanden, rekommenderat av socialstyrelsen och SKL. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1/9

19-20 september
FITBasic 
Feedback Informed Treatment, en kurs i hur man praktiskt med hjälp av feedback, ORS-SRS, från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 5/9

FITBasic

28 september kl. 13:00–17:00
ADAD-Utbildarmöte
Nätverksmöte främst för för utbildare men även för styrelse och avancerade erfarna adadanvändare. Vi samlar ADADutbildarna för att nätverka, lära av varandra och skapa en samsyn. Vi tar upp frågor, olika skattningar och svårigheter samt lyssnar på föredrag. Har du något du vill ta upp så hör av dig! 
Vill du föreläsa om något ADADrelaterat så hör av dig!

Anmälan via mail >
Sista anmälningsdag 15/9

FITBasic

28 september kl. 17.00-18.30
Öppet styrelsemöte för ADADnätverke
ADADnätverkets öppna styrelsemöte i Stockholm.
Styrelsemöte 17.00-18.30, följt av middag på ännu okänd lokal med start 19.00.

Lokal meddelas senare men centralt i Stockholm.
Anmälan via mail >

29 september kl. 10.00-18.00
FIT & ACE Nätverksmöte
Sveriges första nätverksmöte för avancerade FIT-användare; utbildare, forskare, erfarna användare på alla nivåer och andra FIT-eldsjälar.
Läs mer >

Anmälan via mail >
Sista anmälningsdag 15/9

9-13 oktober 
Lösningsfokuserad Yogaretreat i Grekland. I samarbete med Iris Studio och Niklas Waitong erbjuder vi en fem dagars kurs i LiP och Yoga på Amorgos. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 15/9

7 november 
ADADBooster 
- för dig som har grundutbildning, jobbar med ADAD och känner att du behöver fräscha upp dina kunskaper, repetera, ta del av nyheter och få möjlighet att ställa frågor kring intervjuer och skattningar. 
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1/11

Come to be educated, leave inspired!

VILL DU BLI BÄTTRE BEHANDLARE?

Då får du inte missa nästa års stora konferens i Östersund - Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference - den ​​​​​2–4 maj 2018! Världseliten inom behandling, terapi, Deliberate Practice och behandlingsforskning kommer.

Bland talare finns Bruce Wampold, Scott D. Miller, Birgit Valla, K. Anders Ericsson, Daryl Chow,
Susanne Bargmann & Ulrik Elholm.

Läs mer på ace2018.se >