vision logo orter mobil

Utbildningar & kurser

Vi på Vision HVB vill öka, och på sikt underlätta, förståelsen för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kurser och utbildningar för personer som kommer i kontakt med dessa unga i sin vardag. Här kan du ta del av vårt utbud.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och arbetsplatsförlagda utbildningar inom vård, utvärdering och ledarskap. 

Kontakta oss om du undrar något!

Utbildningsansvarig: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

21 augusti
Socialpedagogisk(BASS) grundkurs på distans för dig som saknar grundutbildning. Fem terminer, inriktning mot KBT, psykiatri, LAB, LIP och FIT samt en uppdatering av juridik, säkerhet och dokumentation. Pris 9450kr/termin.
Anmälan >

Sista anmälningsdag 1/8

21 augusti
Socialpedagogisk(BASS) fördjupningskurs på distans för dig som har en utbildning men vill fördjupa och fräscha upp den. Två terminer, inriktning mot KBT, psykiatri, LAB, LIP och FIT samt en uppdatering av juridik, säkerhet och dokumentation. Pris 9450kr/termin.
Anmälan >

Sista anmälningsdag 1/8

21-22 augusti
LAB - Låg Affektivt Bemötande
Låg affektivt bemötande är ett synsätt, som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt och att ha förståelse om varför individen tar till problemskapande beteende. Hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, psykiska tillstånd, kraftig stress. Pris 950kr. 

Läs mer >

Sista anmälningsdag 15/8

4-5 september + 11 december
FIT (med uppföljning 11/12) Lyssna på klienten, mät resultat, förbättra ditt arbete! Feedback Informed Treatment, en kurs i hur man praktiskt och med hjälp av feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. Kursledare är Niklas Waitong som har använt FIT sedan 2005. Pris 2900kr.
Läs mer >

Sista anmälningsdag 25/8

4-8 oktober
Relax, Recharge & Recreate with Yoga, ACT & Mindfullness på Amorgos i Grekland med Niklas och Karin Oscarsson. Här får du med hjälp av Yoga, Mindfullness, ACT och LiP lära dig att: stressa ner, lär känna dig själv, fokusera, blir bättre på att samtala. Pris 3450kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1/9

23-24 oktober + 12 december
ADAD intervjuarutbildning
(med uppföljning 12/12). Adolescent Assessment Dialogue(ADAD) är en standardiserad intervju rekommenderad av Socialstyrelsen och SKL som används vid screening, utvärdering och utredning. Kursledare är Niklas Waitong som har jobbat med ADAD sedan 1996. Pris 3900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 15/10

13-14 november
LiP 
Lösningsfokuserad pedagogik, samtal och förhållningssätt. Hur man genom att fokusera på styrkor, resurser och möjligheter stärker och aktiverar klienterna. Kursledare är Niklas som har jobbat med LiP sedan 1990. Pris 3900kr.  
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1/11

11 december
FIT Booster 
Dagen vänder sig till er som har gått FITutbildning och som vill fräscha upp kunskaperna och vill träffa andra användare, få feedback, nyheter och repetera. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr .    
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1/12

12 december
ADADBooster - Uppdatera dina ADADkunskaper!
Dagen vänder sig till er som har gått utbildningen men ännu inte blivit godkända intervjuare och till er som behöver fräscha upp kunskaperna samt till er som vill träffa andra ADAD användare, få feedback, nyheter och reptera. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr.     
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1/12

Vi ger som vanligt 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB. Rabatten gäller tyvärr inte konferens och retreat.