Utbildningar & kurser

Vi på Vision HVB vill öka, och på sikt underlätta, förståelsen för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kurser och utbildningar för personer som kommer i kontakt med dessa unga i sin vardag. Här kan du ta del av vårt utbud.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och arbetsplatsförlagda utbildningar inom vård, utvärdering och ledarskap. 

Kontakta oss för mer information och offert.

Utbildningsansvarig: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

30-31 januari + 13 mars
ADAD intervjuarutbildning
Adolescent Assessment Dialogue (ADAD) är en standardiserad intervju rekommenderad av Socialstyrelsen och SKL som används vid screening, utvärdering och utredning. Kursledare är Niklas Waitong som har jobbat med ADAD sedan 1996. Pris 3900kr.  
Läs mer >

Sista anmälningsdag 10 januari

5-dagars samtalsutbildning

13 februari-11 april
5-dagars samtalsutbildning
LiP för nybörjare, FIT Basic och LiPBooster för erfarna. Går med fördel att köpa som paket. Pris 5900kr.
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 februari

LiP för nybörjare

13-14 februari + 14 mars
LiP för nybörjare
Lösningsfokuserad pedagogik, samtal och förhållningssätt. Hur man genom att fokusera på styrkor, resurser och möjligheter stärker och aktiverar klienterna. Kursledare är Niklas som har jobbat med LiP sedan 1990. Pris 3900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 februari

Hilmar Hilmarsson

20 februari
Behandlardag med
Hilmar Hilmarsson,

legitimerad psykolog, psykoterapeut, författare, en engagerad utbildare och föreläsare specialiserad inom emotionell intelligens, effektiva samtal, hantering av konflikter, att vända låsningar till lösningar. Vision HVB har ett mångårigt samarbete med Hilmar både som utbildare och handledare. Pris 1900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 februari

13 mars
ADADBooster 
Dagen vänder sig till er som har gått utbildningen men ännu inte blivit godkända intervjuare och till er som behöver fräscha upp kunskaperna samt till er som vill träffa andra ADAD användare, få feedback, nyheter och reptera. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr.     
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1 mars

14 mars
LiPBooster
Dagen vänder sig till er som har grundutbildningen men som behöver fräscha upp kunskaperna och till er som vill träffa andra som jobbar lösningsfokuserat, få feedback och nyheter. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 mars

10-11 april
FITBasic 
(Feedback Informed Treatment): En kurs i hur man praktiskt och med hjälp av feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. Kursledare är Niklas Waitong som har använt FIT sedan 2005. Pris 2900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 april

2-4 maj
ICCE’s Achieving Clinical Excellency Conference. “Becoming a more effective practioner - Come to be educated – leave inspired!“ i Östersund med bland annat Scott Miller, Anders K. Ericson, Bruce Wampold och Birgit Valla. Pris från 3450kr.
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 april

4-8 oktober
Lösningsfokuserad Yogaretreat på Amorgos med Niklas och Karin Oscarsson. Här får du med hjälp av Yoga, Mindfullness, ACT och LiP lära dig att: stressa ner, lär känna dig själv, fokusera, blir bättre på att samtala. Pris 3450kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdag 1 september

Vi ger som vanligt 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB. Rabatten gäller tyvärr inte konferens och retreat.

VILL DU BLI BÄTTRE BEHANDLARE?

Då får du inte missa nästa års stora konferens i Östersund - Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference - den  2–4 maj 2018! 
Världseliten inom behandling, terapi, Deliberate Practice och behandlingsforskning kommer.

Bland talare finns Bruce Wampold, Scott D. Miller, Birgit Valla, K. Anders Ericsson, Daryl Chow,

Susanne Bargmann & Ulrik Elholm.

Läs mer på ace2018.se >