vision logo orter mobil

Utbildningar & kurser

Vi på Vision HVB vill öka, och på sikt underlätta, förståelsen för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. Det gör vi bland annat genom att erbjuda kurser och utbildningar för personer som kommer i kontakt med dessa unga i sin vardag. Här kan du ta del av vårt utbud.

Vi erbjuder även uppdragsutbildningar och arbetsplatsförlagda utbildningar inom vård, utvärdering och ledarskap. 

Kontakta oss om du undrar något!

Utbildningsansvarig: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

23-24 oktober + 12 december
ADAD intervjuarutbildning
(med uppföljning 12/12). Adolescent Assessment Dialogue(ADAD) är en standardiserad intervju rekommenderad av Socialstyrelsen och SKL som används vid screening, utvärdering och utredning. Kursledare är Niklas Waitong som har jobbat med ADAD sedan 1996. Pris 3900kr. 
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 15/10

11 december
FIT Booster 
Dagen vänder sig till er som har gått FITutbildning och som vill fräscha upp kunskaperna och vill träffa andra användare, få feedback, nyheter och repetera. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr .    
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1/12

12 december
ADADBooster - Uppdatera dina ADADkunskaper!
Dagen vänder sig till er som har gått utbildningen men ännu inte blivit godkända intervjuare och till er som behöver fräscha upp kunskaperna samt till er som vill träffa andra ADAD användare, få feedback, nyheter och reptera. Gratis för de som har grundutbildning från Vision HVB, övriga 950kr.     
Läs mer >

Sista anmälningsdagen är 1/12

Vi ger som vanligt 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB. Rabatten gäller tyvärr inte konferens och retreat.