vision logo orter mobil

13 februari - 11 april 2018

5-dagars samtalsutbildning

Lösningsfokuserad grundutbildning 13-14/2, Lösningsfokuserad Booster 14/3 och Feedback Informed Treatment 10-11/4

En kurs i hur man genom att fokusera på styrkor, resurser och möjligheter stärker och aktiverar klienterna men också en kurs i hur man praktiskt med hjälp av feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. 

Det lösningsfokuserade samtalet syftar till att skapa en gemensam plattform där man kommer överens om önskat läge och hur en lösning kan se ut. Tillsammans utforskar man noga vilka undantag som finns och vad som nästa steg mot målet. Det är ett förhållningssätt som bygger på tron att varje människa äger sin egen lösning. Fokus ligger på framtiden, resurser och lösningar.

Feedback Informed Treatment – är ett system för att med hjälp av Feedback från klienten förbättra behandlingen. FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat. För att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds. Det är godkänt som evidensbaserad praktik av bland annat SAMHSA. 

Vi kommer jobba med olika lösningsfokuserade tekniker att motivera, främja och förstärka positiva beteenden samt hitta sätt att mäta förändring, söka feedback och tolka den feedback vi får. Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och förutsätter att man har möjlighet samt tid att sätta sig in i kurslitteraturen och att utföra hemuppgifterna. Kursen kommer att innehålla mycket övningar, rollspel, exempel, möjlighet till fallhandledning och feedback.

Kursen är baserad på den senaste forskningen och evidensbaserade metoder, främst då Scott Millers forskning. Kurslitteratur kommer vara diverse artiklar, Lösningsfokuserad pedagogik av Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom samt ”Handbok för uppföljning med ORS och SRS” utgiven av Region Västerbotten och Skellefteå Kommun.

Kursledare: Niklas Waitong är utbildningschef på Vision HVB, socionom, tidigare medlevare, ägare och föreståndare på Älgeredskollektivet 1990-2015. Han har jobbat med lösningsfokuserat sedan 1991, med KBT sedan 1992, med ORS/SRS och FIT sedan 2006, av ICCE godkänd FITutbildare. Niklas har utbildning på högskolenivå inom ledarskap, systemiskt familjearbete, utvärdering, lösningsorienterat arbete och KBT. 

Datum: 13-14 februari, 14 mars, 10-11 april, varje dag 09.00 till 16.00

Var: Frösö Strand – rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.

Pris: 5.900:- exklusive moms. Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar beroende på vilket som kommer först till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. Sista anmälningsdag 1 februari 2018. Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter, gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB och Hugin & Munin HVB.

Sista anmälningsdag 1 februari 2018

ANMÄLAN

5-dagars samtalsutbildning

13 februari - 11 april 2018


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar beroende på vilket som kommer först till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.