12-13 SEPTEMBER + 7 NOVEMBER 2017

ADAD intervjuarutbildning

ADAD - ADolescent Assessment Dialogue - är ett Amerikanskt system för screening, utvärdering och utredning av ungdomar. Anpassat av SiS till Svenska förhållanden, rekommenderat av socialstyrelsen och SKL. 

Kursen är obligatorisk för alla som vill använda ADAD. 

Syftet med kursen är att ni skall lära er att på ett praktiskt, smidigt och etiskt sätt genomföra en ADADintervju samt känna till de andra delarna av instrumentet och hur de kan användas. 

Målet är att ni skall på egen hand med hjälp av manualen kunna genomföra, skatta och ge feedback på inskrivnings-intervjun. Kursen innehåller många olika övningar, en gedigen genomgång av instrumentet och följer de kvalitetsriktlinjer SiS och ADADnätverket har satt upp. 

Kursledare Niklas Waitong som har använt ADAD sedan 1996. 

Datum: 12-13 september + uppföljning 7 november
Pris: 4.900:- exklusive moms.
Sista anmälningsdag 1/9 2017

ANMÄLAN

ADAD intervjuarutbildning

12-13 SEPTEMBER + 7 NOVEMBER 2017


LADDA NER KURSINFO SOM PDF

Betalning i samband med anmälan till Inlands Integration AB på bankgiro 485-6258. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. Maila oss och tala om vem som kommer. Hör av dig om du behöver faktura.

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.
 

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.