vision logo orter mobil

23-24 oktober + 12 december 2018

ADAD intervjuarutbildning

ADAD - ADolescent Assessment Dialogue - är ett Amerikanskt system för screening, utvärdering och utredning av ungdomar. Anpassat av SiS till Svenska förhållanden, rekommenderat av socialstyrelsen och SKL. 

Kursen är obligatorisk för alla som vill använda ADAD. 

Syftet med kursen är att ni skall lära er att på ett praktiskt, smidigt och etiskt sätt genomföra en ADADintervju samt känna till de andra delarna av instrumentet och hur de kan användas. 

Målet är att ni skall på egen hand med hjälp av manualen kunna genomföra, skatta och ge feedback på inskrivnings-intervjun. Kursen innehåller många olika övningar, en gedigen genomgång av instrumentet och följer de kvalitetsriktlinjer SiS och ADADnätverket har satt upp. 

Kursledare Niklas Waitong som har använt ADAD sedan 1996. 

Datum: 23-24 oktober + 12 december 2018
Pris: 3.900:- exklusive moms.
Sista anmälningsdag 15/10

ANMÄLAN

ADAD intervjuarutbildning


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar beroende på vilket som kommer först till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.