vision logo orter mobil

12 DECEMBER 2018

ADADBooster

Dagen vänder sig till er som har gått en ADADutbildningen men ännu inte blivit godkända intervjuare och till er som behöver fräscha upp era ADAD kunskaper samt även till er som vill träffa andra ADAD användare, få feedback, nyheter och reptera. 

Var: Kursen är på Frösön, Östersund på Frösö strand – rum Österhus, Friskis & Svettis-huset vid restaurangen, Öneslingan 19. 
 
Mat: Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår, lunch finns att köpa på restaurangen i samma hus.
 
När: 12/12 kl. 09.00 – 16.00.
 
Tider och pauser:
Starttid 09.00, avslutning 16.00, lunch 12.00-13.00, övriga tider bestämmer vi tillsammans.
 
Kostnad: Dagen är öppen för alla och är helt grattis för Vision HVBs anställda och de som har gått sin ADADutbildning hos oss.

Datum: 12 december 2018
Pris: Gratis för de som har grundutbildning på Vision HVB, övriga 950kr. 
Sista anmälningsdag 1/12 2018

ANMÄLAN

ADADBooster


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar, beroende på vilket som kommer först, till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.