vision logo orter mobil

10-11 april 2018

FITBasic - Feedback Informed Treatment

En kurs i hur man praktiskt med hjälp av feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. 

Feedback Informed Treatment – är ett system för att med hjälp av Feedback från klienten förbättra behandlingen. FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat. För att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds. Det är godkänt som evidensbaserad praktik av SAMHSA i USA. 

Varför Vision HVB väljer FIT? 

  • Det utgår från klienten. 
  • Det går att använda oavsett metod, klient och arbetsplats. 
  • Det är en ett evidensbaserat sätt att jobba med omfattande forskningsstöd. 
  • Det utgår från att relationen behandlare-klient är det centrala. 
  • Det uppfyller kravet på att behandlaren ska arbeta systematiskt med egenkontroll. 
  • Det finns en komplett manual, översatt till svenska. 
  • Det finns databaserat systemstöd. 
  • Det finns stora databaser och cut-off rates. 
  • Det är relativt enkelt att förstå och hantera. 

Det är en fördel om du har en grundutbildning och vana inom någon form av samtalsteknik. Kursen är baserad på Scott Millers system FIT och ORS/SRS för att låta klientfeedback styra samtalet. www.centerforclinicalexcellence.com eller www.scottdmiller.com

Kursledare är Niklas Waitong, socionom, lösningsfokuserad coach, av ICCE godkänd FITutbildare med 30 års erfarenhet av behandling och har jobbat med ORS/SRS/FIT sedan 2006. 

Datum: 10-11 april 2018
Pris: 2.900:- exklusive moms. 
Sista anmälningsdag 1 april 2018

ANMÄLAN

FITbasic

10-11 april 2018


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar beroende på vilket som kommer först till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.