19-20 SEPTEMBER 2017

FITBasic

Grundutbildning i Feedback Informed Treatment (FIT)

FITBasic med Gunnar Lindfeldt och Niklas Waitong
En kurs i hur man praktiskt med hjälp av feedback från klienten förbättrar behandling, relation och resultat. 

Feedback Informed Treatment – är ett system för att med hjälp av Feedback från klienten förbättra behandlingen. FIT är ett mångteoretiskt förhållningssätt där man rutinmässigt inhämtar feedback om terapeutisk allians och behandlingsresultat. För att sen använda informationen till att skräddarsy den service som erbjuds. Det är godkänt som evidensbaserad praktik av SAMHSA i USA. 

Varför Vision HVB väljer FIT? 

  • Det utgår från klienten. 
  • Det går att använda oavsett metod, klient och arbetsplats. 
  • Det är en ett evidensbaserat sätt att jobba med omfattande forskningsstöd. 
  • Det utgår från att relationen behandlare-klient är det centrala. 
  • Det uppfyller kravet på att behandlaren ska arbeta systematiskt med egenkontroll. 
  • Det finns en komplett manual, översatt till svenska. 
  • Det finns databaserat systemstöd. 
  • Det finns stora databaser och cut-off rates. 
  • Det är relativt enkelt att förstå och hantera. 

Det är en fördel om du har en grundutbildning och vana inom någon form av samtalsteknik. Kursen är baserad på Scott Millers system FIT och ORS/SRS för att låta klientfeedback styra samtalet. www.centerforclinicalexcellence.com eller www.scottdmiller.com. 

Kursbok är FITmanualen. 
Kursledare är Niklas Waitong och Gunnar Lindfeldt. 
Niklas är socionom, lösningsfokuserad coach, av ICCE godkänd FITutbildare med 30 års erfarenhet av behandling och har jobbat med ORS/SRS/FIT sedan 2006. 
Gunnar är auktoriserad socionom med över 45 års erfarenhet av psykosocialt arbete inom kommun och landsting på olika nivåer. Handledare godkänd av nämnden för socionom auktorisation sedan 20 år. Utbildad 1990 i lösningsfokuserat arbete på BFTC i USA av modellens grundare Insoo Kim Berg och Steve de Shazer. Deltar som handledare och ORS/SRS-utbildare i en stor randomiserad studie på SORAD ledd av professor Jan Blomquist. Gunnar har jobbat med KBT sedan 1988 främst då med HAP, haschavgiftningsprogrammet 

Datum: 19-20 september 2017
Pris: 3.500:- exklusive moms. 
Sista anmälningsdag 5/9 2017

ANMÄLAN

FITbasic

19-20 SEPTEMBER 2017


LADDA NER KURSINFO SOM PDF

Betalning i samband med anmälan till Inlands Integration AB på bankgiro 485-6258. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. Maila oss och tala om vem som kommer. Hör av dig om du behöver faktura.

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.
 

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.