vision logo orter mobil

våra kursledare:

Niklas Waitong

är socionom, utbildare och handledare på Vision HVB.
Medlevare och föreståndare på Älgeredskollektivet 1990–2015. Har jobbat med ledarskap sedan 1984, familjearbete sedan 1990, lösningsfokuserat sedan 1991, med KBT sedan 1992, med utvärdering sedan 1994, med FIT sedan 2006 och med ACT sedan 2010. Niklas är av ICCE godkänd FITutbildare med 30 års erfarenhet av behandling. Han har också utbildning på högskolenivå inom ledarskap, systemiskt familjearbete, utvärdering, lösningsorienterat arbete och KBT.

Gunnar Lindfeldt

är auktoriserad socionom med över 45 års erfarenhet av psykosocialt arbete inom kommun och landsting på olika nivåer. Handledare godkänd av nämnden för socionom auktorisation sedan 20 år. Utbildad 1990 i lösningsfokuserat arbete på BFTC i USA av modellens grundare Insoo Kim Berg och Steve de Shazer. Deltar som handledare i en stor SORAD-studie ledd av professor Jan Blomquist. Har jobbat med KBT främst HAP, haschavgiftningsprogrammet sedan 1988. Gunnar är Certifierad FIT TOT.