vision logo orter mobil

21-22 AUGUSTI 2018

LAB - Låg Affektivt Bemötande

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt.

Det handlar om att ha förståelse om varför individen gör som den gör, om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, psykiska tillstånd, funktionsnedsättningar och stress.

LAB strävar efter att förebygga så att individen slipper använda det problemskapande beteendet. Det handlar om att förända miljö samspel och relationer för att undvika problemsituationer.

LAB är strategier för att hantera problemskapande/våldsamt beteende när och om det väl uppstår. Metoder som inte är farliga, vi vill behålla tillit.

LAB vilar på tre pedagogiska principer:
Ansvarsprincipen
Genom att fokusera på vad jag kan påverka ökar min möjlighet att förändra situationen.
Kontrollprincipen
Vår uppgift är att hjälpa den vi möter att behålla eller återfå självkontrollen. 
Principen om affektsmitta
Vi påverkas av och påverkar andras känslor och affekter. Det är viktigt att  bibehålla lugn för attatt situationen skall präglas av lugn.

Var: Kursen är på Frösön, Östersund på Frösö strand. 
 
Mat:
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår, lunch finns att köpa på restaurangen i samma hus.
 
När: 21-22/8 kl. 09.00 – 16.00.
 
Tider och pauser: Starttid 09.00, avslutning 16.00, lunch 12.00-13.00, övriga tider bestämmer vi tillsammans.
 
Kostnad: 950kr som alltid grattis för Vision HVBs anställda

Anmälan: Senast 15/8
 

Datum: 21-22 augusti 2018
Pris: 950kr. 
Sista anmälningsdag 15/8 2018

ANMÄLAN

LAB - Låg Affektivt Bemötande


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar, beroende på vilket som kommer först, till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.