vision logo orter mobil

13-14 NOVEMBER 2018

LiP

Lösningsfokuserad pedagogik, samtal och förhållningssätt.
Hur man genom att fokusera på styrkor, resurser och möjligheter stärker och aktiverar klienterna. 


Kursledare: Niklas Waitong är socionom, utbildare på Vision sedan augusti 2015. Medlevare, ägare och föreståndare på Älgereds-kollektivet 1990-2015. Har jobbat med ledarskap och UGL sedan 1984, familjearbete sedan 1990, lösningsfokuserat sedan 1991, med KBT sedan 1992, med utvärdering sedan 1994, med TTM sedan 1995, med ORS/SRS sedan 2006 och med ACT sedan 2010. Niklas har utbildning på högskolenivå inom ledarskap, systemiskt familjearbete, utvärdering, lösningsorienterat arbete och KBT. 

Datum: 13-14 november 2018
Pris: 3.900:- exklusive moms. 
Sista anmälningsdag 1/11

ANMÄLAN

LiP


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar, beroende på vilket som kommer först, till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.