vision logo orter mobil

13-14 februari + 14 mars 2018

LiP för nybörjare

Grundutbildning i lösningsfokuserad pedagogik (LiP), samtalsteknik och förhållningssätt.
Hur man genom att fokusera på styrkor, resurser och möjligheter stärker och aktiverar klienterna. 

Vi kommer jobba med olika tekniker att motivera, främja och förstärka positiva beteenden. Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och förutsätter att man har möjlighet samt tidsätta sig in i kurslitteraturen och att utföra hemuppgifterna. Kursen kommer att innehålla mycket övningar, rollspel, exempel, möjlighet till fallhandledning och feedback.

Kursen är baserad på den senaste forskningen och evidensbaserade metoder, främst då Scott Millers forskning. 
Kurslitteratur kommer vara Lösningsfokuserad pedagogik av Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom. 

Kursledare: Niklas Waitong är socionom, utbildare på Vision sedan augusti 2015. Medlevare, ägare och föreståndare på Älgereds-kollektivet 1990-2015. Har jobbat med ledarskap och UGL sedan 1984, familjearbete sedan 1990, lösningsfokuserat sedan 1991, med KBT sedan 1992, med utvärdering sedan 1994, med TTM sedan 1995, med ORS/SRS sedan 2006 och med ACT sedan 2010. Niklas har utbildning på högskolenivå inom ledarskap, systemiskt familjearbete, utvärdering, lösningsorienterat arbete och KBT. 
​​​​​​​

Datum: 13-14 februari + 14 mars 2018
Pris: 3.900:- exklusive moms. 
Sista anmälningsdag 1 februari 2018

LiP för nybörjare, FIT basic och LiPBooster går med fördel att köpa som paket och kostar då endast 5.900 kr exklusive moms. 
Mer information om 5-dagars samtalsutbildning >

ANMÄLAN

LiP för nybörjare

13-14 februari + 14 mars 2018


Faktura skickas ut i samband med anmälan och ska vara betald innan utbildningen eller inom 30 dagar, beroende på vilket som kommer först, till GPS Kognition Utredningshem AB, bankgiro 5556-2888. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Märk med kursnamn och vem det gäller. 

Vi ger 50% rabatt till kommuner, landsting och studenter på våra egna kurser. Kurserna är gratis för anställda och familjehem inom Vision HVB.

För frågor kontakta utbildningsansvarige: 
Niklas Waitong // Vision HVB
waitong@gpskognition.se 
070-540 11 68

Hitta hit:
Kurserna är i Östersund och om inte annat meddelas.
Klockan 09.00 till 16.00 på Frösö Strand –
rum Österhus, Friskis & Svettis-huset, Öneslingan 19.