Ett av de allra vanligaste missbruken i Sverige är nyttjande av tobak. Vanligast är att man brukar tobak i form av snus eller cigaretter. Tobak är ett skadlig för hälsan och att ta sig ur det missbruket har många fördelar. För någon som snusar finns det bra alternativ. Ett av dem är att du kan välja ett tobaksfritt snus som ändå innehåller nikotin. Tobaksfritt snus finns i många olika smaker och har blivit väldigt populärt.

Alltmer vanligt mer tobaksfritt snus

Det har blivit alltmer vanligt att välja tobaksfritt snus, en produkt som även kallas för all white. Tobak är som sagt ett skadligt ämne och många väljer därför bort tobak när andra alternativ finns. Även om tobaksfritt snus med nikotin också är beroendeframkallande och har vissa nackdelar, kan det vara ett bättre alternativ.

Vi ser att allt fler yngre personer väljer all white-produkter framför vanligt snus med tobak. Anledningen är troligen att det finns många olika smaker samt att dessa produkter inte rinner lika mycket som traditionellt snus.