I dag finns det väldigt många olika missbruk man kan drabbas av. Det är lätt att fastna i ett sådant, och det har inte bara mentala nackdelar utan också fysiska sådana. Här tar vi upp olika tandskador man kan drabbas av när man har ett missbruk.

Minskat engagemang för tandvård

En sak som indirekt leder till tandskador är om man struntar i att sköta sina tänder. Har man drabbats av ett missbruk kan det vara så att tänderna helt hamnar i skymundan. Man kan glömma bort dem eller så struntar man i tandborstning med mera. Det kan också vara så att man inte har möjlighet att borsta tänderna om man på grund av missbruket kanske blivit av med sin bostad.

Frätskador på tänderna

Vissa missbruk kan leda till frätskador på tänderna. Den här typen av skador kan i sin tur orsaka ilningar i tänderna, vilket gör det svårt att äta samt dricka. Ilningarna kan behandlas med specialtandkräm och en tandläkare kan applicera skyddande lack på tänderna samt laga större skador där ett yttre, tunt skydd inte räcker.

Trasiga tänder från fallolyckor

Om man har ett missbruk som involverar alkohol eller droger kan det också hända att man faller omkull. Då kan tänderna skadas allvarligt. Man kan rent av slå ut tänder och är man vuxen växer inga nya ut. Tänder kan också slås av bitvis och orsaka vassa kanter eller infektioner i munhålan.

Tandvård och missbrukare

Som missbrukare är det kanske inte så troligt att tandläkarbesök prioriteras. Ibland kan missbruket kosta pengar och då har man inte råd med att gå till tandläkaren. Det kan även ske att man skäms för sitt missbruk om man låtit hälsa och hygien hamna i skymundan. Men tandvården är faktiskt viktigare än man kan tro. En infektion i munhålan kan sprida sig till hjärnan, hjärtat och till resten av kroppen. Det man tror är en liten infektion under en tand kan rent av leda till hjärtmuskelinflammationer eller andra allvarligare åkommor. Några få avlider rent av på grund av en tandinfektion.

Vissa tandläkare kan erbjuda avbetalning av vården, och några mottagningar erbjuder billigare vård. Det finns också regler som säger att personer som är i behov av akut tandvård inte kan nekas den även om man som patient inte har råd att betala.