Amfetamin är också vad som anses vara uppiggande drog som har liknande effekter som kokain men som tillverkas kemiskt. Dessa droger slår sig in på centrala nervsystemet och det är där dess effekt skapas. Till en början känns det upplyftande och positivt men effekten avtar och skapar ett stort hål i form av sug efter mer. Av amfetamin blir pupillerna stora av användandet och gång och annat blir lite ryckigt.

Opium, morfin och heroin utvinns alla ur opiumvallmo och mest vanligt är heroinet som är starkt beroendeframkallande. Suget efter heroin är både psykiskt och fysiskt. Har man blivit beroende av heroin och inte får mer i sig får man ofta muskelvärk, kallsvett, diarré, feber och kramper som abstinensbesvär. Pupillerna blir små vid användning av heroin.

Utöver detta narkotikamissbruk så finns ett missbruk av mediciner, som från början varit avsedda att hjälpa till vid smärta, sömnproblem, psykiska besvär eller liknande.

Patienten har blivit beroende av medicinen och gör allt för att fortsätta äta den även efter att rekommenderad period för doseringen upphört eller så överdoserar patienten. Här har sjukvården ett stort ansvar för att kolla upp patientens mående och erbjuda hen hjälp. Här länkar jag in en film om hur det kan kännas att vara beroende av läkemedel.