Redan i en tidig ålder får man lära sig att droger är något som är olagligt och som man ska hålla sig borta ifrån. Trots det är det ändå många som idag använder droger till den nivå att de har utvecklat ett beroende och missbruk. Att droger är farligt för hälsan är de allra flesta medvetna om, men få har kunskap om hur drogerna kan förstöra tänder och tandkött.

När man brukar droger uppstår en rad olika problem. Problemen kan vara både psykiska och fysiska, men även sociala. En forskningsstudie som utfördes av danska tandläkarhögskolan har nu även visat drogernas många baksidor även för tandhälsan. Genom att inta droger riskerar du att drabbas av mycket stora och omfattande skador på tandkött, tänder och slemhinnor. Detta gäller främst människor som missbrukar droger dagligen, men även de som bara använder droger då och då under en längre tid kan drabbas. Några mycket vanliga problem som kan uppstå på grund av droganvändande är karies, tandgnissling, tandlossning, muntorrhet och en nedsatt förmåga att gäspa normalt.

Olika droger påverkar olika mycket

Valet av drog kan dock vara avgörande för hur pass illa dina tänder skadas och vilken typ av tandproblem som du kommer att drabbas av. I de allra flesta situationer hinner det inte gå så pass långt att man inte kan få hjälp hos en tandläkare, men i mycket svåra situationer kan det bli tal om proteser. Hos en seriös och trevlig tandläkare på Södermalm kan du boka en tid för undersökning om du har drabbats av tandproblem eller problem med munhälsa, men det är viktigt att också sluta med det som orsakar skadan, t.ex. droger.

Både valet av droger och intagningssättet kommer att spela roll i frågan. Använder man sig t.ex. av kokain som placeras på tandköttet är risken stor att man får tillbakadraget tandkött. Sniffar man istället in kokainet genom nästan kan det uppstå problem och skador i bihålorna. Tittar man sedan på hasch eller marijuana är det vanligt att uppleva muntorrhet såväl som torra och irriterade slemhinnor, medan metamfetamin kan ge den klassiska ”meth mouth”-sjukdomen. ”Meth mouth” har blivit en egen diagnos som beskriver de kraftiga kariesangrepp som ofta drabbar hela tanduppsättningen.

Läsk förvärrar problemet

Det är inte helt ovanligt att den muntorrhet som man kan uppleva vid användande av droger försöker släckas med hjälp av läsk eller andra sockerhaltiga drycker. Detta kommer naturligtvis att förvärra de kariesangrepp eller de munproblem som har uppstått. Just cannabis och hasch är mycket känt för att göra en torr i munnen och öka suget för socker eller andra snacks. Ibland kan kariesangreppen bli så allvarliga att tänderna inte längre kan lagas och behöver ersättas med proteser. Det förutsätter dock att man själv har möjlighet att bekosta detta.

Om du har problem med droger eller är anhörig till någon som missbrukar kan du kontakta en tandläkare för att få råd och vägeldning i frågan. Du kan även kontakta din vårdcentral för stöd och hjälp att bli drogfri.